Cerkiew św. Sergiusza z Radoneża

Pozostałe
Rosja
Orenburg
2005
Tagy: