Zwykłe przewietrzanie

Zwykłe przewietrzanie

 

Typowymi tak zwanymi aplikacjami zwykłymi są biura, szkoły, muzea, magazyny, hale sportowe, zakłady spożywcze, browary czy mleczarnie. Chodzi o zakłady ze średnią częstotliwością kondensacji oraz ze średnim zanieczyszczeniem chemicznym i pyłowym.

Wymienione aplikace znajdują się w łagodnej lub chłodnej strefie klimatycznej z najwyżej średnim zanieczyszczeniem atmosferycznym (SO2 5 μg/m3 do 30 μg/m3), ewentualnie subtropikalna i tropikalna strefa klimatyczna z małym zanieczyszczeniem.