Abott

Administracja
Republika Czeska
Praga

W budynku nainstalowano kolejno w trzech etapach w sumie sześć jednostek wentylacyjnych, i to w kuchni, jadalni, siłowni, szatniach i laboratoriach.