Środowisko sejsmiczne

Środowisko sejsmiczne

W strefach geograficznych z wysokim ryzykiem sejsmicznym podstawowym celem jest zaprojektowanie i zbudowanie wszystkich konstrukcji i systemów (włącznie z urządzeniami klimatyzacyjnymi) w taki sposób, aby nawet w przypadku pojawienia się maksymalnych wartości obliczeniowych parametrów sejsmicznych doszło do eliminowania naruszenia konstrukcji i technologii a także do eliminacji potencjalnych strat ludzkich. 

Specjalne wymagania dotyczą elektrowni, gdzie musi być, w razie trzęsienia ziemi, bezpieczna możliwość ich wyłączenia a w przypadku elektrowni atomowych trzeba koniecznie zapewnić takie warunki, które umożliwią bezpieczne dochłodzenie aktywnej strefy reaktora. 

 

Ekipa spółki REMAK dysponuje odpowiednim know-how w dziedzinie  odporności sejsmicznej konstrukcji urządzeń wentylacyjnych oraz klimatyzacyjnych, dzięki któremu jesteśmy zdolni do spełnienia tego bardzo specyficznego wymagania  dla maksymalnej satysfakcji klienta.